O Helga Glenn

(Text: Johansson / Ottosson)

O Helga natt
O Helga stund för Djurgårn
Då Glenns Orkester
till Cirkus steg ned
För att sprida
lycka, skratt och glädje
För denna ynnest
står folk i långa led

Och hoppets mummel
hörs i detta tempel
In på scenen
träder vackre män

Folk faller neder
i hänryckning dom svimmar
O helga Glenn
snart går jag upp typ en oktav
O helga Glenn
ett mira-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-kel rakt av